Sedan urminnes tider har människan samlats kring elden för värmen, den sociala tillvaron och framför allt för maten. Att tillaga och äta mat över öppen eld skiljer så mycket från annan matlagning just för att man får tid och möjlighet att samtidigt uppleva naturen och den omkringliggande miljön. En sprakande brasa, fågelkvitter, vågornas bris eller vaggande lugn bland trädens sus.